tłumaczenia tłumacz przysięgły francuski radom

Cennik

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie, poniżej przedstawiono ogólne zasady rozliczania poszczególnych usług.

 • Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione – 1 strona = 1125 znaków ze spacjami
  (wg wskazań edytora tekstu). Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą stronę.
 • Tłumaczenia pisemne zwykłe – 1 strona = 1300 znaków ze spacjami
  (wg wskazań edytora tekstu). Opłata naliczana jest z dokładnością do 1 strony.

Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w tekście przetłumaczonym.

 • Tłumaczenie tekstów specjalistycznych jak też trudnych do odczytania (pismo ręczne, kopia złej jakości) - pobierana jest dodatkowa opłata.
 • Za tłumaczenie wykonywane na zamówienie zleceniodawcy w trybie pilnym
  (6 - 8 stron rozliczeniowych dziennie), ekspresowym (ponad 8 stron rozliczeniowych dziennie), w dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych pobierane jest dodatkowe wynagrodzenie.
 • Tłumaczenia ustne konsekutywne, towarzyszące i symultaniczne są rozliczane
  w blokach 4-godzinnych za każdy rozpoczęty blok.

Jeżeli łączny czas tłumaczenia nie przekracza 2 godzin koszt tłumaczenia równy jest 1/2 bloku.
W przypadku tłumaczeń wykonywanych poza miejscem zamieszkania, dodatkowo doliczane są koszty dojazdu.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

tłumaczenia samochodowe francuski