tłumaczenia tłumacz przysięgły francuski radom

Osobie

Jestem absolwentką Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra filologii romańskiej ze specjalnością tłumaczeniową oraz nauczycielską.
Pierwsze kroki w zawodzie tłumacza stawiałam towarzysząc francuskim organizacjom « Médecins du monde » i « Médecins sans frontieres » przybywającym z pomocą charytatywną do Polski.
4-letni pobyt we Francji dał mi okazję zgłębienia tajników języka francuskiego, którym władam na poziomie native speaker'a, wzbogacenia słownictwa z wielu dziedzin, poznania kultury, zwyczajów, stylu życia, a także systemu administracji państwowej w tym kraju.

Dzięki wieloletniej pracy w firmach związanych z handlem i bankowością posiadam dodatkowo doświadczenie w takich dziedzinach jak biznes, prawo, finanse.
Moje wykształcenie lingwistyczne uzupełniają liczne kursy z zakresu prawa, bankowości i finansów w kraju i za granicą.

Doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych zdobyłam współpracując
z licznymi firmami i instytucjami francuskojęzycznymi oraz osobami prywatnymi, uczestnicząc w uroczystościach, wizytach gości zagranicznych, negocjacjach handlowych, zgromadzeniach wspólników, posiedzeniach rad nadzorczych, rozprawach sądowych, targach branżowych.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje regularnie uczestnicząc w szkoleniach dla tłumaczy.
W roku 2009 po zdaniu, za pierwszym podejściem, egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zostałam ustanowiona tłumaczem przysięgłym języka francuskiego na mocy ustawy z 25 listopada 2004 i wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod nr TP 23/09.

Mając świadomość odpowiedzialności jaką nakłada na mnie ustawa o zawodzie, kodeks etyki tłumacza przysięgłego, a także status osoby zaufania publicznego, przy realizacji każdego zlecenia zawsze bardzo dbam o wysoką jakość i wierność tłumaczenia, zachowanie terminów oraz tajemnicy zawodowej.

Rezygnując z funkcji pośrednictwa gwarantuję minimalny czas oczekiwania, jednolity poziom przekładu oraz stały kontakt ze zleceniodawcą. Przy tłumaczeniach tekstów ściśle specjalistycznych korzystam z konsultacji fachowców w danej dziedzinie (inżynierów, lekarzy, prawników). W przypadku dużych i pilnych tłumaczeń lub nadmiaru zleceń korzystam, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, z pomocy zaufanych i wiarygodnych tłumaczy.


tłumaczenia samochodowe francuski