tłumaczenia tłumacz przysięgły francuski radom

Oferta

  • Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka francuskiego dla klientów indywidualnych, instytucji oraz przedsiębiorstw.
  • Tłumaczenia uwierzytelnione tj. opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego wszelkich dokumentów dopuszczonych w obrocie prawnym jak na przykład:
    • akty stanu cywilnego, akty notarialne, umowy, pozwy, pisma i orzeczenia sądowe, świadectwa szkolne, dyplomy, dokumenty samochodowe, rejestry handlowe, faktury, dokumenty przewozowe, dokumentacja medyczna itp.
  • Uczestnictwo jako tłumacz przysięgły przy sporządzaniu aktów w kancelariach notarialnych, przy zawieraniu małżeństw i innych czynnościach w urzędach stanu cywilnego, podczas rozpraw sądowych itp.
  • Tłumaczenia zwykłe tekstów ogólnych i specjalistycznych o różnym stopniu trudności, z takich dziedzin jak : prawo, handel, biznes, finanse, bankowość, księgowość, teksty reklamowe, strony internetowe, artykuły prasowe, filmy, sztuki teatralne, katalogi, cv, korespondencja służbowa, prywatna, inne teksty specjalistyczne.
  • Tłumaczenia ustne konsekutywne, szeptane (towarzyszące) i symultaniczne podczas spotkań biznesowych, pertraktacji handlowych, walnych zgromadzeń, zebrań, narad, szkoleń, konferencji, uroczystości, targów, wyjazdów za granicę itp.

tłumaczenia samochodowe francuski